Social Icons

petak, 30. prosinca 2016.

Review 2016. Želje i čvrste odluke. Zato što želim promjene. Zagrizi i ne puštaj! / Wishes and hard decisions because I want changenes. Bite and don't let go! Part 2

Šta je to što sam uspjela za godinu dana? Mnogo čega, mnogo ničega..
Da, istina je da je godina dana kako ne pušim ali sam zato dobila oko 5kg. Sanja super izgledaš! 
Njemački nisam naučila ali zato imam posao, hvala Bogu. Pišem blog često. Odsjekla sam kosu i više nisam totalna plavuša. Mnogo više cijenim vrijeme provedeno sa porodicom tako da gledam svaku priliku da iskoristim. Što se tiče ribanja, brisanja prašine.. mislim da imam poremećaj pretjerane čistoće. Tu sebi ne mogu pomoći! Zbog toga vazda umorna, vazda imam posla. Što se tiče fizičke aktivnosti.. bilo je periodično: smjenjivala se moja ljenost i pretjerivanje u teretani. Rezultat je salce na stomaku i na kukovima. 
U 2016.g sam izgubila dragu osobu i od tada znam da mi život više neće biti isti. 

Ono što želim u 2017 godini uraditi je:

2. Prestati jesti slatkiše! Draga Sanja mislim da je vrijeme da i u tom pogledu narasteš! Dosta, dosta, dosta!
3. Ulagati u sebe u smislu obrazovanja. Učiti strani jezik. Biti bolja u svome poslu. Naučiti mnogo više i pomagati drugim ljudima. Diploma je ta koja nikada ne blijedi!
4. Poštovati više sebe. Cijeniti sebe i staviti se iznad mnogih! Kome ti ne trebaš ne treba ni on tebi!
5. Nastaviti pisati blog. Čovjek se osjeća bolje kada svoje misli, iskustva, doživljaje podijeli sa svijetom!
6. Skupljati za ljetovanje. 2017 godina će ako Bog da biti godina u kojoj ću i ja, zajedno sa svojim mužem, otići na ljetovanje. Poželjela sam miris mora, so u kosi, dodir valova..
7. Možda bih mogla staviti protezu pa imati ovaj holivudski osmijeh koji je trenutno pre IN. Valjda nisam zakasnila sa godinama.
8.  Naći Bambiju curu!
9. Ono najljepše i najstrašnije u isto vrijeme a što ja želim je dobiti novog malog člana porodice u 2017.g
10. Više vremena provoditi sa porodicom. Njegovati i održavati porodične odnose.

Možda ste primijetili da nema rednog broja 1 niti želje koja bi uslijedila nakon tog broja. Na ovaj način sam želju pod rednim brojem 1. željela istaći, izdvojiti.

1. Želim mir u svijetu!

Da li ste vi razmisljali o promjenama koje želite da ostvarite u idućoj godini? Imate li vi nekih posebnih želja?

Vama i vašoj porodici sretnu Novu Godinu, puno zdravlja, sreće, uspjeha u 2017 godini! Šaljem vam puno pozdrava, poljubaca do idućeg čitanja.


Translated on English.

What do I manage for the last year? Many things, a lot of nothing.

Yes, It's true that it passed one year of non smoking but I gained about 5kg. Sanja don't panic! You look great!
German I din't learn but I have a job, thanks to God. I write a blog often. I cut my hair and I'm not totally blonde. I appreciate the time spent with my family much more. As for scrubbing, dusting? I think I have disorder of excessive cleanliness. I can't help to myself! Therefore, I am always tired, always have work to do. As for physical activity.. it was periodically: alternated my laziness and extravagance in the gym. The result is better: fat on stomach and hips!

In 2016. I lost dear person and since then I know that my life will never be the same.

What I want to do in 2017 year?

2. Stop eating sweets! Dear Sanja I think it's time to grow up! Enough, enough!
3. Invest in yourself in terms of education. Learing a foreign language. Be better in my job. Learn more and help to other people. Diploma is one that never fades!
4. Respect yourself more! Appreciate yourself and put yourself above many of others! People who don't need you, you don't need them too!
5.Continue to write a blog. I feel better when I share with you my thoughts, experiences.
6. Collect money for holidays! 2017 year will be the year, if God let, which I will go on summer holiday. I want to feel smell of the sea, salt in my hair, touch of the waves.
7. Maybe I coud put a denture and have a Hollywood smile what is currently very IN. I guess my ages are not too late.
8. Find girlfriend puppy for Bambi!
9. The most beautiful and the most awfull at the same time what I want in 2017 year is to get a little family member.
10. To spend more time with my family, to foster and maintain family relations.

You may have noticed that number 1 and wish are missed. On this way I would like to put a point on my wish number one.

1. I want peace in the world! 


Did you think about changenes that you want to achieve in the next year? Do you have any special requests?

I wish Happy New Year, a lot of health, happiness, succes in the 2017 for you and your family!
I send you a lot of warm greetings, kisses until the next reading.
xxx

Nema komentara:

Objavi komentar

Love to hear what do you think.. Feel free to give your opinion, ask a question, or just say hello :) xxx